Over ons

Overzicht

Deze website wordt beheerd door d. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar d. d biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of een product van ons te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze "Voorwaarden" zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, zonder beperking.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Site opent of gebruikt. Door enig deel van de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, bezoek de Site dan niet en maak geen gebruik van de Diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige shop worden toegevoegd, vallen ook onder de gebruiksvoorwaarden. U kunt de laatste versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Indien u de Site blijft gebruiken of bezoeken nadat wijzigingen zijn geplaatst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

Voorwaarden voor online winkels
Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land waar u woont of dat u meerderjarig bent in het land waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige familieleden deze website te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en u mag de Dienst niet gebruiken in strijd met de toepasselijke wetgeving in uw land (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Schending van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

...
Algemene voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat Uw Content (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en dat daarbij sprake kan zijn van (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten van de verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd verzonden via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes dienen uitsluitend voor het gemak en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden verder niet.
Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website in de gaten te houden.


Wijzigingen van diensten en prijzen
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of de inhoud ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.


Producten of diensten (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de Site. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden getoond zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren correct worden weergegeven op uw computerscherm.

...

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan bepaalde personen, geografische gebieden of landen te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor de hoeveelheid producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Elke beschrijving van producten of productprijzen kan te allen tijde zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment met een product te stoppen. Elk aanbod van een product of dienst op deze website is nietig indien verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of ontvangen producten, diensten, informatie of andere materialen aan uw verwachtingen voldoet of dat gebreken in de dienst worden gecorrigeerd.


Nauwkeurigheid van facturering en rekeninginformatie
Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die via dezelfde klantenrekening of met dezelfde creditcard zijn geplaatst en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen door dealers, detailhandelaars of distributeurs naar eigen goeddunken te beperken of te verbieden.
..

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie ons retourbeleid voor meer informatie.


Optioneel gereedschap
Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden die wij niet controleren, beheersen of waarop wij geen invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik van optionele tools die via de Site worden aangeboden is op uw eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden die door de desbetreffende externe leveranciers van de tools worden verstrekt.

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies via de Site aanbieden (met inbegrip van het vrijgeven van

Reacties van gebruikers, feedback en andere inzendingen
Als u specifieke inzendingen indient (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) in antwoord op onze uitnodiging of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen online, per e-mail, per post of anderszins indient (gezamenlijk "Opmerkingen") zonder onze uitnodiging, gaat u ermee akkoord dat wij alle Opmerkingen die u ons indient te allen tijde onbeperkt kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen, of (3) te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, zonder daartoe verplicht te zijn, Inhoud controleren, bewerken of verwijderen die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die de intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerkrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw Commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal, of computervirussen of andere malware bevat die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kan verstoren. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders of ons of een derde partij misleiden wat betreft de oorsprong van een Commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig commentaar dat door u of een derde partij wordt geplaatst.

Persoonlijke informatie
Op het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel is ons privacybeleid van toepassing. Om ons privacybeleid te bekijken.

Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen
Af en toe kan informatie op onze website of dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele vermelde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

Verboden gebruik
Naast alle andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om te verzoeken om of deel te nemen aan enige onwettige activiteit; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of plaatselijke verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimideren, misbruiken, beledigen, verwonden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; (f) valse of misleidende informatie verzenden; (g) virussen of andere kwaadaardige code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet verstoort of kan verstoren; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, phishen, pharming, spinnen, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te compromitteren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiken schendt.


Uitsluiting van garanties; beperking van aansprakelijkheid
Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment zonder kennisgeving kunnen stopzetten.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Dienst, of het niet kunnen gebruiken ervan, op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u via de Dienst ter beschikking worden gesteld, worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals zij zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Helennia, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enig product verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim met betrekking tot het gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige Inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.
Vrijwaring
U gaat ermee akkoord Helennia en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Scheidbaarheid
In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijft een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover de wet dat toestaat, en wordt het onuitvoerbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, en heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.


Beëindiging
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de Beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of als u stopt met het gebruik van onze website.

Indien u, naar ons eigen oordeel, een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of wij vermoeden dat u deze niet naleeft, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de beëindigingsdatum; en/of wij kunnen u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

Volledige overeenkomst
Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden door ons vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden uitgelegd in het nadeel van de partij die de tekst heeft opgesteld.


Toepasselijk recht
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Griekenland.


Wijzigingen van de Servicevoorwaarden
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na de bekendmaking van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.


Contactgegevens
Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan info@helennia.nl